Om oss

Elektriker med lång branscherfarenhet

Hos oss på Åslunds El AB får du hjälp av elektriker som har många års erfarenhet av att arbeta med olika uppdrag som rör el. Det gör att vi besitter en ovärderlig kunskap både vad gäller rent säkerhetsmässiga aspekter och vad gäller vår förmåga att kunna ge förslag och tips på praktiska lösningar. Vi är noga med att hålla oss uppdaterade om den moderna tekniken, eftersom den också gäller elinstallationer, så att vi kan erbjuda er det allra senaste på marknaden.

Ett medvetet löpande miljöarbete

Som elektriker vet vi att vi har ett ansvar att se till att använda miljövänliga produkter och att hela tiden minska vår negativa effekt på planeten. Det tar vi vara på i vårt dagliga arbete och vi vidareutbildar oss ständigt för att hålla oss ajour den utveckling som sker.

Välkomna att kontakta oss vid både stora och små frågor så hjälper vi er vidare!

Kvalitet och miljö i fokus

På Åslunds El är vi ISO-certifierade inom kvalitet och miljö och dessutom är företaget OHSAS-certifierat inom arbetsmiljö. Det innebär att vi är en organisation som konstant arbetar med att förbättra kvaliteten på arbetet och på så sätt även uppfylla de förväntningar och krav som kunderna har. Vi följer erkända miljökrav och lägger även största vikt vid arbetsmiljön för att personalen ska må så bra som möjligt.

Ett brett utbud till en stor kundkrets

Under de år som företaget har varit verksamt har vi haft den stora förmånen att få hjälpa många kunder med olika typer av elinstallationer. Det har bland annat handlat om brandlarm, olika typer av passagesystem samt tele- och datainstallationer. Utöver det utför vi även entreprenad på ny- och ombyggnationer.

Vi vänder oss till privatpersoner så väl som företag och hoppas på att hjälpa dig med en eller flera elinstallationer.